Bendrosios sąlygos

IntelliPoker Galutinio vartotojo licencijos sutartis

Ši galutinio vartotojo sutartis (toliau "Sutartis") tuir būti visa Jūsų ( "Vartotojo" arba "Jūsų") perskaityta prieš pradedant Jums naudoti IntelliPoker's paslaugą ar produktus. Prašome atminti, kad Sutartis konstatuoja teisiškai įtvirtintą susitarimą tarp Jūsų ir Rational Instructional Services Ltd. (toliau vartojama kaip "IntelliPoker", "mus" arba "mes"), kuris valdo ir tvarko internetinį tinklapį www.intellipoker.com ("Tinklapį"). IntelliPoker yra dukterinė Rational Entertainment Enterprises Limited (toliau vadinama "PokerStars") bendrovė, kuri valdo ir tvarko internetinį tinklapį www.pokerstars.eu ("PokerStars tinklapį").

Papildomai prie šios Sutarties sąlygų prašome peržiūrėti mūsų Privatumo politiką, o taip pat kitas taisykles, politikas ir sąlygas, susijusias su paslaugomis ir akcijomis, galimomis Tinklapyje kaip skelbiama Tinklapyje karts nuo karto, kurios yra įtrauktos čia kaip informacija kartu su kitomis politikomis, su kuriomis mes supažindinsime Jus karts nuo karto.

Paspausdami "Aš sutinku" mygtuką žemiau, kaip dalį registravimosi Intellipoker proceso, ir naudodami Tinklapį, Jūs pritariate sąlygoms nurodytoms šioje sutartyje bei sąlygoms Privatumo politikoje, nes kiekviena iš jų gali būti atnaujinta ar pakeista laikas nuo laiko sutinkamai su žemiau esančiomis nuostatomis ir Privatumo poltika.

Kadangi dalis Tinklapio teikiamų paslaugų ir produktų yra galimi taip pat ir tiems, kurie nėra IntelliPoker nariai, tai šios Sutarties sąlygos taip pat taikomos mutatis mutandis ir vartotojams, kurie naudoja Tinklapį be išankstinės registracijos. 

1. Pagrindinės sąlygos

 1. Kaip šių sąlygų subjektui IntelliPoker suteikia Jums neišskirtinę, asmeninę, neprleidžiamą teisę naudotis IntelliPoker paslaugomis, produktais ir turiniu, pateiktu Tinklapyje, įskaitant tekstą, paveiksliukus, grafiką, fotografijas, animacijas, video, muziką ir audio ("Tinklapio turinys") (ir viskas kartu: "Paslauga"). Bet kuris asmuo, baigęs Tinklapyje registravimos procesą, yra laikomas šiuo kaip "IntelliPoker narys".
 2. Tik PokerStars Tinklapyje registruoti žaidėjai gali tapti IntelliPoker nariais. Registruodamiesi Tnklapyje, Jūs suteikiate PokerStars teisę teikti IntelliPoker visą asmeninę informaciją apie Jus, kuri buvo surinkta PokerStars sutinkamai su PokerStars Privatumo politika.
 3. Paslauga negali naudotis (i) individai, jaunesni nei 18 metų, (ii) individai nesulaukę pilnametystės amžiaus pagal jų šalyje galiojančius įstatymus (kiekvienas iš aukščiau išvardintų atvejų toliau vadinamas kaip "nepilnametis") arba (iii) individai, prisijungiantys prie Tinklapio tose šalyse, kur tai daryti yra nelegalu. IntelliPoker negali patikrinti paslaugos legalumo kiekvienoje šalyje ir tai yra vartotojo atsakomybė tikrinti tokius dalykus.
 4. Mes pasiliekame sau teisę bet kuriuo metu pareikalauti amžiaus įrodymo tam, kad įsitikintume, jog nepilnamečiai nesinaudoja Paslauga. Mes vėliau pasiliekame teisę sustabdyti arba uždaryti Jūsų sąskaitą ir išbraukti Jus laikinai arba visam laikui nuo naudojimosi Palauga, jei nėra pateiktas patenkinamas amžiaus įrodymas arba mes įtariame, jog estae nepilanmetis.
 5. Paslauga yra numatyta išskirtinai vartotojų asmeniniam naudojimui. Vartotojas gali turėti tik vieną IntelliPoker sąskaitą  gali naudotis paslauga tik su šia vienintele sąskaita. Be to, vartotojas neturi leisti kitam asmeniui naudotis Paslauga per jo sąskaitą.
 6. IntelliPoker pasilieka įgaliojimus suteikdama, palaikydama ir uždarydama IntelliPoker vartotojų sąskaitas. IntelliPoker vadybos sprendimai bet kuriais vartotojo sąskaitos, Paslaugos naudojimo ar ginčytino klausimo aspektais yra galutiniai ir negali būti peržiūrimi ar apeliuojami.
 7. Jūs aiškiai leidžiate IntelliPoker teikti tokią informaciją apie Jus kitiems Tinklapio vartotojams (registruotiems arba ne) kaip dalį Jūsų viešo profilio: Jūsų vartotojo nr, Jūsų registravimosi Tinklapyje datą, laiką, kai paskutinį kartą buvote prisijungęs prie Tinklapio, šalį, kurioje gyvenate, kitą savo pasirinktą pavadinimą, Jūsų asmeninį paveiksliuką, Jūsų "žinutę" kitiems vartotojams, Jūsų turnyro rezultatus ir Jūsų dabartinį lygį PokerStars Tinklapyje.

2. Jokių garantijų

 1. IntelliPoker atsisako bet kokių garantijų susijusių su Paslauga (įskaitant Tnklpio turinį), kuri yra teikiama Jums "KAIP YRA" ir teikiame Jums negarantuodami ir neatstovaudami, kad ir kas būtų, dėl jos kokybės, atitikimo tikslui, išpildymo ar tikslumo.
 2. Tinklapio Turinyje gali būti informacija apie įvairius pokerio žaidimo aspektus. Ši informacija yra teikiama Jums kaip esminis pagrindas ir nekonstatuoja bei nesiruošia teisiškai patarti. Mes primygtinai rekomenduojame, kad Jūs pasitartumėte su kvalifikuotais teisininkais dėl kiekvieno specifinio atvejo.
 3. Nepaisant Mūsų pastangų teikti Jums aukščiausios kokybės paslaugas, apsaugą ir saugumą, mes nesuteikiame jokių garantijų, jog paslauga nebus pertraukiama, be klaidų ir, kad defektai bus ištaisyti ar paslaugoje nebus programavimo klaidų ar virusų.
 4. IntelliPoker reserves the right to suspend, discontinue, modify, remove or add to the Service and to the Site Content in its absolute discretion with immediate effect and without an obligation to provide you with notice and we shall not be liable in any way whatsoever for any loss suffered as a consequence of any decision made by IntelliPoker in this regard.
 5. Jūs sutinkate, kad prie jokių aplinkybių IntelliPoker ar jos dukterinė įmonė bus atsakinga už bet kokį nuostolį ar pakenkimą vartotojui dėl (a) Tinklapyje esamos ar praleistos informacijos; (b) bet kokio vartotojo pasikliovimo Tinklapio turiniu, nežiūrint į tai ar Tinklapio turinys teisingas, savalaikis ir išbaigtas; (c) Jūsų ar kitų asmenų bet kokių veiksmų ar neveikimo pasekmių, remiantis ar ne Tinklapio turiniu ar kaip Tinklapio naudojimo rezulato.

3. Intelektuali nuosavybė

 1. Terminas "IntelliPoker" ir bet kokie kiti prekių ženklai, paslaugos ženklai ir/arba prekių vardai, kuriuos Tnklapyje karts nuo karto naudoja IntelliPoker ("Prekės ženklai"), yra prekės ženklai, paslaugos ženklai ir/arba IntelliPoker ar vienos iš jo grupės kompanijų ir/arba jos licencijuotų įmonių prekių vardai ir šios įmonės pasilieka visas teises į šiuos prekių ženklus.
 2. Tinklapio turinys priklauso IntelliPoker arba vienai iš jo grupės kompanijų ir yra saugomas autorinių teisų ir/arba kitos intelektualios nuosavybės ar kitų teisių. Šiuo Jūs priimate, kad naudodamiesi Paslauga ir Tinklapiu Jūs neįgyjate teisių į Tinklapio turinį ar kurią nors jo dalį. prie jokių aplinkybių Jūs negalite naudoti Tinklapio turinio be IntelliPoker išankstinio rašytinio sutikimo.
 3. Galite naudoti Tinklapio turinį savo asmeniniam naudojimui ir tyrimams. Jūs negalite perspausdinti, perduoti, išplatinti ir kaip kitaip suteikti medžiagą jokiai kitai šaliai ar suteikti tokią galimybę per bet kurį tinklapį, internetinę paslaugą, savo ar kitos pusės naujienų lentą arba tai padaryti perduodant kopiją per duomenų laikiklį be išankstinio  IntelliPoker rašytinio sutikimo.

4. Forumai, pokalbiai ir blogai.

 1. Kaip dalį Paslaugos IntelliPoker siūlo galimybę prisijungti ir siųsti žinutes apie pokerį naudojant Tinklapio forumus, pokalbius ir blogus (kartu:  "Diskusijų paslaugos"). Kiekvienas vartotojas turi visiškai pritarti ir tvirtai laikytis sekančioms nuostatoms tam, kad galėtų prisijungti ir naudoti Diskusijų paslaugą. Vartotojo prisijungimas prie Diskusijų paslaugos ir naudojimas bus laikoma kaip jo besąlygišką pritarimą čia surašytoms nuostatoms.
 2. Vartotojams yra draudžiama sisųsti bet kokią neteisėtą, nepadorią, šmeižikišką, įžeidžiančią, grąsinančią, individualią ar privačią informaciją apie kitą žmogų ar kitą medžiagą, kuri pažeistų bet kokį įstatymą ar iš esmės būtų traktuojama kaip agresyvi. Ši bendra taisyklė taip pat taikoma, kai vartotojas naudoja IntelliPoker nario paveiksliuką ar susirašinėjant su IntelliPoker darbuotojais.
 3. Vartotojams draudžiama daryti pareiškimus, kurie reklamuotų bet kokią kitą paslaugą ar produktą kitos pusės nei IntelliPoker ar PokerStars. Dar labiau, vartotojai neturi daryti pareiškimų apie IntelliPoker, PokerStars ar Paslaugą, kurie yra neteisingi ar būtų pagrindas teigti, jog jie yra menkinantys ar kritiški.
 4. Diskusijų paslauga yra skirta tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui. Žemiau išsįstyti Diskusijos paslaugos naudojimai yra be jokių išlygų draudžiami: (a) produktų, paslaugų reklamavimas bei pardavimas ar kitoks (siekiantis pelno ar ne) tarpininkavimas kitiems ar Diskusijų paslaugos naudojimas bet kokiais komerciniais tikslais ; arba (b) talpinimas ar platinimas bet kokių pranešimų ar komentarų per Diskusjų paslaugą komerciniais tikslais įksiatant be jokių išlygų reklamas, apklausas, konkursus, piramidines schemas, grandininius laiškus, labadaros prašymus, peticijas pasirašymui, šiukšlinančias el. žinutes ar bet kokius kitus dubliuojančius ar nepageidaujamus pranešimus (komercinius arba kitokius).
 5. Vartotojai neturi naudoti Diskusijų paslaugą asmeninės informacijos apie kitus vartotojus rinkimui ir kaupimui, įskaitant internetinius adresus, su tikslu siųsti bet kokias reklamas, apklausas, konkursus, piramidines schemas, grandininius laiškus, labdaros prašymus, peticijas su prašymu pasirašyti, šiukšlinančias el. žinutes ar bet kokį dubliuojantį tarpininkavimą kitomis prasmėmis (el paštas, pranešimų programos, ir kt.).
 6. Vartotojams yra draudžiama naudoti Diskusijų paslaugą talpinant turinį,kuriame yra programos, kurios gali padaryti žalos ir neigiamai paveikti Tinklapio ar kitų vartotojų  programinę ar kompiuterinę įrangą.
 7. Bet kokie aukščiau minėti draudžiami Diskusijų paslaugos naudojimai gali būti pripažainti kaip šios Sutarties laužymai ir IntelliPoker leidžiama jo nuožiū imtis teisinių ar techninių veiksmų kurie yra tinkami, įskaitant laikiną ar pastovų vartotojo sąskaitos blokavimą.
 8. Kiekvienas vartotojas yra atskirai atsakingas už savo laiškų tikslumą ir legalumą Diskusijų paslaugoje ir bet kuris vartotojas pats atsakys už bet kokį melą, neatitikimą, netikslumą, pažeidimą ar kitą turimą veikimo mežiagą kaip čia yra aprašyta. Talpindami Tinklapyje bet kokį turinį Jūs užtikrinate, kad turite pilnas teises talpinti šį turinį Tinklapyje ir kad Tinklapio naudojimasis šiuo turiniu nepažeidžia jokių trečios šalies teisių.
 9. IntelliPoker pasilieka teisę stebėti visus vartotojų patalpintus laikškus ir išmesti arba papildyti be išankstinio pranešimo tokius laiškus taip kaip atrodys tinkama ir vartotojai neturės teisės prieštarauti prieš IntelliPoker tokiu atveju.
 10. Toliau, IntelliPoker pasilieka sau teisę visam laikui blokuoti priėjimą prie Diskusijų paslaugos tiems vartotojams, kurie pakartotinai ar ypatingai pažeidžia čia pateiktas nuostatas. IntelliPoker sprendimas dėl gautų yra galutinis ir nerodomas pasižiūrėjimui ar apeliacijai..
 11. Kadangi IntelliPoker negali ir nestebi visų vartotojų pranešimų, tai bet kurio registruoto vartotojo priekaištus dėl gauto pranešimo į Diskusijų paslaugą galima siųsti į IntelliPoker el. paštą support@intellipoker.com, aiškiai nurodant priekaišto esmę. IntelliPoker sprendimas dėl gauto priekaišto yra galutinis ir negali būti peržiūrimas ar apeliuojamas.
 12. Jūs suprantate ir priimate, kad visas turinys, patalpintas Diskusijų paslaugoje tampa IntelliPoker nuosavybe ir kad IntelliPoker gali panaudoti, perspausdinti ir perdaryti šį turinį bet kuria linkme kaip manys reikalinga, įskaitant ir komerciniais tikslais.
 13. Kiekvienas vartotojas sutinka atleisti nuo bausmės ir išlaikyti IntelliPoker bei jo direktorius, tarnautojus, darbuotojus ir agentus nebaudžiamus nuo ir dėl bet kokio nuostolio, žalos, praradimo, pretenzijos (įskaitant pagrįstus teisinius mokesčius) atsiradusios dėl bet kokio jos ar jo pranešimų, esančių Diskusijų paslaugoje, naudojimo ar dėl dėl kokio nors kito su tuo susijusio reikalo, įskaitant bet neapsiribojant Diskusijų paslaugoje patalpintos informacijos naudojimusi. Toliau, kiekvienas vartotojas atsisako bet kokių teisių reikšti bet kokią pretenziją IntelliPoker atžvilgiu dėl bet kokių nuostolių, žalos ar pakenkimų, atsiradusių dėl Diskusijų paslaugos naudojimo ar bet kokios Diskusijų paslaugoje patalpintos medžiagos.
 14. IntelliPoker negarantuoja bet kurios medžiagos ar informacijos, patalpintos Diskusijos paslaugoje, tikslumo ar tikrumo, o atsakomybė dėl to yra tik pačių vartotojų. Kiekvienas vartotojas sutinka, jog Diskusijų paslauga ir joje esanti medžiaga patalpinta ir pateikta "KAIP YRA" su bet kokiais trūkumais ar neatitikimais bei be jokio atstovavimo, išlygų ar garantijų, išreikštų ar norėtų pasakyti, įskaitant be jokių apribojimų dėl norėto pateikimo tikslumo, pilnumo, kokybės, perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui arba nepažeidžiamumo. Dėl jokio įvykio IntelliPoker nebus atsakingas už bet kokius nuostolius, praradimus, pretenzijas, žalą ar bet kokią specialią, atsitiktinę, nuoseklią, pavyzdinę ar baudžiamą žalą bet kaip atsirandančią dėl sąsajų su bet kokio vartotojo prisijungimo ar Diskusijų paslaugos naudojimo ar bet kokios reklamuojamos medžiagos ar prekių, medžiagos ar paslaugų remiantis sutartimi, civilinės teisės pažeimais, pagal kuriuos galima būtu pareikšti ieškinius ar dėl neapdairumo ar kaip kitaip, net jei IntelliPoker buvo įspėtas dėl galimo tokios žalos atsiradimo.

5. Nesilaikymas

 1. Be jokios išankstinės nuostatos bet kuriai IntelliPoker teisei, jei vartotojas nesilaiko visos ar dalies čia išdėstytų nuostatų, tai IntelliPoker pasilieka teisę imtis veiksmų, kuriuos mano reikalinga, įskaitant čios Sutarties nutraukimą, neatidėliotiną priėjimo prie Paslaugos blokavimą tokiam vartotojui, tokio vartotojo IntelliPoker sąskaitos uždarymą arba ėmimosi teisinių veiksmų prieš tokį vartotoją.
 2. Jūs sutinkate atleisti nuo bausmės, ginti ir laikyti IntelliPoker ir jo akcininkus, direktorius bei darbuotojus nekaltais nuo ir prieš bet kokias pretenzijas, paklausimus, nuostolius, žalą, praradimus, sąnaudas ir išlaidas, įskaitant mokesčius už teisines paslaugas ar bet kokius kitus mokesčius, kad ir kaip atsirandančius ir galinčius atsirasti dėl:
           1. Jūsų visos ar dalies šios Sutarties nesilaikymo;
           2. Jūsų bet kokio įstatymo ar trečios šalies teisių pažeidimo; bei
           3. Jūsų naudojimosi Paslauga ar bet kokio kito asmens prisijungimo prie paslaugos naudojant Jūsų prisijungimo kredencialus (kaip apibrėžta žemiau), su ar be Jūsų sutikimo..

6. Įsipareigojimų apribojimas

Nei dėl jokių aplinkybių, įskaitant neapdairumą, IntelliPoker nėra įsipareigojęs dėl bet kokios  specialios, atsitiktinės, tiesioginės, netiesioginės ar logiškai išplaukiančios žalos, kad ir kokia ji būtų (įskaitant be jokių apribojimų žalą dėl verslo pelno praradimo, verslo pertrūkių, verslo informacijos praradimų ar bet  kokios kitos turtinės žalos) atsirandančios dėl Paslaugos naudojimo (ar nenaudojimo), net jei IntelliPoker buvo iš anksto susipažinęs su tokios žalos galimybe.

7. Saugumas ir Jūsų sąskaita

 1. Kiekviena vartotojo IntelliPoker sąskaita turėtų būti prieinama naudojant unikalaus vartotojo nr ("vartotojo Nr"), identiško Jūsų Vartotojo Nr, esančio PokerStars tinklapyje ir unikalaus bei slapto slaptažodžio ("Slaptažodis"), kuris yra skirtingas nei jūsų naudojamas slaptažodis PokerStars tinklapyje, kombinacijos (Vartotojo Nr ir Slaptažodis kartu toliau vadinami kaip  "Prisijungimo kredencialai").
 2. Vartotojas sutinka, jog jis/ji yra patys atsakingi už visą Paslaugos naudojimą su jo/jos Prisijungimo kredencialais ir, kad jis/ji negali atskleisti prisijungimo kredencialų bet kuriam kitam asmeniui.
 3. Vartotojas visą laiką turi laikyti savo Prisijungimo kredencialus paslaptyje ir konfidencialiai bei dėti visas savo pastangas saugant jų slaptumą ir konfidencialumą. Bet koks nesankcionuotas Prisijungimo kredencialų naudojimas yra atsakomybė kiekvieno vartotojo ir laikoma, kad tai yra jo/jos naudojimasis ir jis/ji neša visą atsakomybę dėl nuo to atsiradusios žalos.

8. Papildymai

IntelliPoker pasilieka teisę atnaujinti ar pakeisti šią sutartį ar jos dalį bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo ir Jūs būsite apribotas šiuo Sutarties papildymu per 14 dienų nuo jo patalpinimo Tinklapyje. Todėl mes raginame Jus pastoviai apsilankyti Tinklapyje ir patikrinti naudojimosi sąlygas, įsigaliojusias Sutartyje einamuoju laikotarpiu. Jūsų tęstinis Tinklapio  naudojimasis yra laikomas kaip sutikimas su bet kokiais Sutarties papildymais.

9. Vyraujanti teisė

Sutartis ir bet kokie su ja susiję reikalai turi būti valdomi ir turi vadovautis sutinkamai su Isle of Man teise, neskaitant tų nuostatų, kurios siejasi su galimu įstatymų konfliktu. Kiekviena šalis neatšaukiamai sutinka, jog attitinkami Isle of Man teismai turi išskirtinę jurisdikciją nagrinėjant bet kokią pretenziją, ginčą ar skirtumus, susijusius su Sutartimi ir bet kokius reikalus, iškylančius dėl to ir neatšaukiamai atmeta bet kokią teisę, kuria gali pasinaudoti prieštaraujant veiksmams, atliktiems šiuose teismuose ar reikšti pretenziją, jog veiksmas buvo atliktas netinkamame forume arba, jog šie teismai neturi jurisdikcijos.

10. Išskirtinumai

Jei šios Sutarties nuostatos yra ar tampa neteisėtomis, negaliojančiomis ar neturinčiomis juridinės galios, tai neturi paveikti galiojimo ar privertimo toje jurisdikcijoje bet kurios čia taikytos nuostatos ar privalėjimo kitoje jurisdikcijoje nei ši ar kitos nuostatos nei čia pateikta.

11. Perdavimas

IntelliPoker pasilieka teisę perduoti šią sutartį visą ar dalinai bet kuriuo metu be jokio išankstinio pranešimo. Vartotojas gali neperduoti bet kurių savo teisių ar įsipareigojimų pagal šią sutartį.

12. Įvairūs

 1. Joks IntelliPoker atsisakymas bet kokių šios Sutarties nuostatų nesilaikymo (įskaitant nepavykusio Intellipoker reikalavimo laikytis tikslaus ir pažodinio atlikimo ar atitikimo bet kurių šios Sutarties nuostatų) negali būti interpretuojama kaip atsisakymas bet kokio toliau sekančio šių nuostatų nesilaikymo ar bet kokio kito šios Sutarties nuostatų nesilaikymo.
 2. Niekas šioje Sutartyje negali sukurti ar pripažinti jokių teisių ar kitų privalumų trečių šalių naudai, jei tai nėra šios Sutarties dalis.
 3. Niekas šioje Sutartyje negali sukurti ar manyti sukūręs partnerystę, agentūrą, pasitikėjimo susitarimą, patikėtinio santykius ar bendros įmonės tarp Jūsų ir mūsų.
 4. Ši Sutartis konstatuoja visišką supratimą ir susitarimą tarp Jūsų ir mūsų dėl Paslaugos ir anuliuoja bet kokį ankstesnį susitarimą, supratimą ar suderinimą tarp Jūsų ir mūsų.

 Isle of Man, Rugsėjis 2008